pondělí, února 09, 2009

Slovo dne: arg

Včera jsem byl s Petrem na výletě a někde jsme na pamětní ceduli četli slovo arg. Hned jsme si uvědomili jeho řídkost a bavili se o jeho užívání a původu.

Myslel jsem, že se používá jen k posílení negativních vlastností, ale Petr tvrdil, že se dá říkat i arg schön, arg gut apod. To potvrzuje i švábský slovník.

Etymologie slova jen potvrdila mou intuitivní doměnku, že se jedná o staré germánské slovo. Má překvapivý původ (Kluge 1995): arg, aus germ. *arga- Adj. 'feig'; das Wort gilt in alter Zeit als schlimmes Schimpfwort und hat ersichtlich eine sexuelle Nebenbedeutung, vermutlich 'beim homosexuellen Geschlechtverkehr die passive Rolle spielen'. (…) Herkunft dunkel. Ein Zusammenhang mit dem indogermanischen Wort *orǵhi- 'Hode' (gr. órchis usw.) ist wahrscheinlich, vgl. etwa gr. énorchis 'unverschnitten', litauisch eržùs 'lüstern, geil'. Die Einzelheiten bleiben aber unklar.

Žádné komentáře: