pátek, července 24, 2009

Napínavý sen

Dnes jsem měl sen. V něm jsem objevil pravou etymologii slova "napínavý", a totiž, že vzniklo překladem z němčiny, ale bylo to do češtiny přeloženo špatně. V němčině má spannen dva významy: "napínat" a "pozorně sledovat (ano, i úchylně)". A právě když je něco spannend, tak je to spíš ve spojitosti s tím pozorným sledováním, nikoliv s napínáním. Ovšem do češtiny to bylo přeloženo v tom druhém (běžnějším) významu německého spannen, totiž "napínat" a tak bylo utvořeno naše napínavý.

Myslím, že něm. spannen mělo význam "sledovat" už pradávno. podle Klugeho et. slov. je zo z germ. *spann-a- a ve spojitosti s lit. spę́sti, "napínat, nastrahovat pasti" a právě u nastražených pastí napjatě číháme.

čtvrtek, července 23, 2009

Ďažīŋa za'

Fdžale nja Zdariňuz busfer g zupňa me fadžaŕi. Mež zŋa žry ğa nja pirı zŋa fyfamdži'ⁿ Pupīğe (du ňa ba'z) era Zdariňufı furere ňaxu ğenelēdğe Fure e dzarwo tupo ňamuŋ blupïreŕı Ňusave e ňaxu šēlryfu'zd. Blaň za ŋo marīpī ša Zdarıňu da'ď dlēfī durığ džezo zza ŋmwo. Gtiž ňzŋa břyraŕı ğa nja, břachlēr ňzaŋ Zdariňufı ŕadzğī tyňeruğ z fırŋo Ňē dloxŗıfī pōğ. Ebuzdurağ zğodadžja nrofī řadzğı e ŕīğē zeŋī fırmu'zťı. Ňa'mwo ňa mebīžo zaŋ tu pruğo y z břağreta'ŋ. Oğēza'r zaŋ Zdarıňufı gjıxo Tī ımala Vulŋ taz Tuňdža'ŋ. Nudz xu seŋňmeŗe. Tmaz nu ňı bodžī'ŋ.

Buduŋ zŋa žry me xŕıžďa o tuzďıxufī tļēxı, deŋ zŋa dluho prpŗi e zasmēnırı za deŋ z değufīŋ ubufīteŋīn ğrodžymwo, gtalaň deŋ pır s nenymğwo e prpmoŗ deŋ z mēŋe. Se ğlēdğu zŋa žrı tēŗ tu belğo, za'rı zŋa zı me refidžğo e sebērırı zı'. Ňē saramwo tīŋğo e Zdarğu zı ŋude'r dzikaladı s neŋkufīŋ depēğa'ŋ, xazğı fujarı. Truwoxu zŋa bufīterı. Vıblēfňaŗ u zfī dzazďa tu Ļozğa, u břēdarzdfī a ňē zaŋ nu bufıblēfňar u Neňğufı, u duŋ, dzu me du ŕīğerı nuňa luťidža e u nīğ břadğusīğ buğosağ zasmēfıd za břaz ymsalē'ⁿ. Değy ňzaŋ no řağr u duŋ, ša tu pruğo bīžo džazğı u mežığ fadžaljīğ zxōzgēğ. Du f jaŋ fspuťiru sfňatefu'zd. Ňa'mwo nu du ezi oğēšo e břarušīŋ. Tužrı zŋa ež k nīŋo tuŋo, ğta njar Zdarğu sebelğufeŋī ğuru e daŋ zŋa za me ļuzrwodžamwo břīňanja upňerı değ, epı za meža xloťa y pŕıhe dzu maňfīdz tudīğerı. E ğfırğo zŋa f duŋ upňaďī zadļferı, era ma břīrıž truwoxu. Bubřērı zŋa zı tupļuwo mudz e xazğī zmı e ļuzruwodžırı za.

Zu'fe ňzaŋ oraxr tu buztara', břyžra ny ļuztuwošamē zŋzğe. Utbufňatar ňzaŋ epi du fytlšar, ša za saňdle seza ofyťīŋa e ša ňazdrı za mēŋ pota hďī'ŋ, nōšaŋa f bēdağ mapu u fīğamto zburo zbē'n. Xma'ⁿ dzu ňzaŋ du utazreŗ, tuzder ňzaŋ zdleğ, ša ňzaŋ du břachmer e Zdaryje fybrežiŗ, bluduša si bud ďīn dzoseŋŋan žrēfa'ŋ nuchr břadzdefy'ŋ dzuğuryv, sedïŋdzu ňē zaŋ bunīžrar zbīž me baddıŋğ maž me zağz. Era ož zaŋ du mahďar lusnesēfe'n e džağer ňzaŋ ež dzu um me du ŕağma. Değ ňzaŋ uzmoŗ.

Lēmu ňzaŋ duxu rydufeŕ ňažďa fīdz, bluduša mabuzrer zŋzğo ejy aneňr, e ož ňzaŋ no sedžer bzē'ⁿ oğry'joňīdzī ane'ňr. Mežďazďī ňzaŋ xu mautazreŗ. Ŕīğer ňzaŋ zı, ša za nuzī usfe'ŋ um. E madlfaru truwoxu, e tu blēdza ny břyžar aneňr, ša za ŋu bu dī ŋī zŋzdza değ ğlēsja zberu, e me ğumdzı aneňro ny ňažďa buzrer bozo. Mebzer du ŕadzğīŋı zrufı e ŕağ, epiğ du fyxōxrıŕ. Du za nı rīpıru. Degša za upe nudz ďažīŋa ňeg za f bēdag potaŋ zburo nyrufe'n.

středa, července 22, 2009

Tlšarı zŋa za se ļodza

Fdžale fadžaļ ňzŋa seza bırı v belğo e ğuoŕırı e bufītarı zı. Beğ ňzŋa zı raxrı tu 'lēfı, e tlšary za se ļodza e xlērı zı s blzdeŋe'. Ož ejı břazja mafīŋ, dzu ňzŋa zı dzaruo du tupo vıblēfňaŗı. Zdaryňu zğrētē bīzjıdžğı blu zfī ňesyğufī ğolsı' mapu bīža' dağzdy. Břanýžrarı zŋa me'ⁿ peňğwo u 'mo e mudzı fa ğtalī ɦdza nï'ⁿ ğumtle'zd nası [ç] e [χ] epi zi du njarı šēdzı' me džaŋ bludzfydžufe'ⁿ.

úterý, července 21, 2009

eurobilltracker

André my vyprávěl o eurobilltrackeru, kde si můžete zaregistrovat eurobankovky, se kterýma přijdete do styku a pak sledovat jejich další oběh. Když se bankovka později objeví u někoho jinýho, přijde vám upozornění a vy víte, kam až se vaše bankovky dostaly. U každé zaregistrované bankovky vám servr řekne v jakém roce a v jaké tiskárně ji vytiskli.


banner for http://www.eurobilltracker.com

Zdavemuz Zderıňuz Emtlao Nedız

Me kaňz.ta' ňzaŋ za zasmēŋıŗ s ňa'jīŋ Ŕağaŋ. Tmaz ňa duŋo za'ŋnēdzd' tjī. Ňa u medzeŗī ļuğ nredžī maž ňē e zdotuňa jaŋdžyŋo ňeğu dzıšī ňesığ. Zhēzīŋa za džezdu, huťīŋa truoxu tu mudzı belğaŋ e bufītēŋa zı. Bīžaŋa zı zŋzğı ı aneňŗı e buŕē'ŋ me zzapa nızrīŋa'. Nızrīŋ, ša za zburo plsu fızbīŋa'. Nēŋ ļetu'zd. Ňa du bublfā ut nīxu ļuzğuto za Zujwo dzo ňzaŋ za seza senyrufe'ň.

čtvrtek, července 16, 2009

Bitterfelder Bogen nedobyt

Dnes jsem se ve 40minutové přestávce v Bitterfeldu vydal z nádraží dělat Bitterfelder Bogen. Je to velice zajímavý místo, musím se tam někdy vrátit. Dnes jsem ale neměl vůbec čas na to, abych tam něco hledal. Sotva jsem se vzpamatoval z úžasu, co to ten Bitterfelder Bogen vlastně je, musel jsem už hodně rychle běžet zpátky na nádraží, aby mi neujel vlak. Hodně jsem se zapotil a stihl jsem to jen tak tak.

sobota, července 11, 2009

Druhá geomince

Dnes ráno krátce po půl pátý jsem ji vytáhl z kešky. Je z Kanady. Patří nějaký maniačce hike n'bike která dělá přes 500 keší ročně.středa, července 08, 2009

pondělí, července 06, 2009

Koupil jsem si Oregon 300

Tatínek s Lukášem mě tak zblbli s GPSkama, že jsem si ji opravdu koupil. Samozřejmě že na hraní a geocaching, ale zdůvodnil jsem si to tak, že ji do Afriky potřebuju, abych mohl zjistit souřadnice míst, kde se nacházejí mí Nǀuuáci. Koupil jsem si výběhový model Oregon 300. Rozhodl jsem se nepočkat až se na trhu objeví nová vlajková loď Oregon 550. Bude totiž stát dobrejch 500 € a bude třeba k ní dokoupit ještě mapu. Byl jsem odhodlán koupit si Oregon 200 za 350 €. Ale přišel jsem v Lipsku do obchodu, a tam model 200 neměli. Měli tam ale Oregon 300 zlevněnej na 300 €, a 400t zlevněnej asi na 390. Podrobnější zkoumání ukázalo, že u 400t je toho za tu stovku navíc zatraceně málo. Koupil jsem si tedy Oregon 300 a hned jsem si koupil ještě TOPO Deutschland V3 a držák na kolo. Pak jsem zaběhl do Saturnu, kde jsem si ještě za pětku koupil microSD 2GB a za 50 € nabíječku se čtyřma ysokokapacitníma NiMH baterkama (2850 mAh). Takže mě celej špás stál bezmála 600 €. Což byla pro mě maximální únosná částka, kterou jsem byl ochoten za GPSku dát. Nu, teď ji mám, takže nezbývá než vyrazit do terénu.

Udivilo mě, jak v Lispku nebyl problém sehnat GPSku. Vyjel jsem do města a za hodinu jsem se vrátil se vším všudy. Asi proto, že jsem si nekoupil žádnej super extra high-end model, jako to obyčejně děláváme, ale prostě něco mainstreamovějšího.

sobota, července 04, 2009

Líhnou se mi třesavky

Mám v pokoji třesavku. Má pavučinu přímo u okna, kam jsem jí lákal kořist stolní lampičkou, když bylo otevřený. Pak za ní na pár dnů přišel sameček, a svou práci odvedl dobře. Samička se asi za dva týdny s nadutým zadečkem stáhla na odlehlou stranu pokoje, nade dveře. Tam nakladla vajíčka, od kterých se asi 3 týdny nehla. Kořisti tam nepochytala tolik jako u okna, ale neumřela hlady. Dneska už vajíčka nevypadaj jako vajíčka, ale jako malí pavoučci. Myslím že za den nebo dva se rozutečou. Dnes odpoledne jsem je vyfotil ještě všechny pěkně pohromadě: