pátek, července 24, 2009

Napínavý sen

Dnes jsem měl sen. V něm jsem objevil pravou etymologii slova "napínavý", a totiž, že vzniklo překladem z němčiny, ale bylo to do češtiny přeloženo špatně. V němčině má spannen dva významy: "napínat" a "pozorně sledovat (ano, i úchylně)". A právě když je něco spannend, tak je to spíš ve spojitosti s tím pozorným sledováním, nikoliv s napínáním. Ovšem do češtiny to bylo přeloženo v tom druhém (běžnějším) významu německého spannen, totiž "napínat" a tak bylo utvořeno naše napínavý.

Myslím, že něm. spannen mělo význam "sledovat" už pradávno. podle Klugeho et. slov. je zo z germ. *spann-a- a ve spojitosti s lit. spę́sti, "napínat, nastrahovat pasti" a právě u nastražených pastí napjatě číháme.

Žádné komentáře: