pátek, srpna 31, 2007

Mēž ımdaljī zrufjīdžağ

Mafīŋ ňeğ du neŋň ňımī bēļı, era ny za Zujwo nēŋa bēļ fīlesō, ğdalï buošïfēŋa ğtıž nrofīŋa u depuizufemaňh fňadzağ. Ňa nēŋ du břīňaŋňanžī maž u duŋ nrofıd břīŋu. Ňa du deği u chu'ja fazaranžī. Hdzı zı detı sebze'ⁿ vžağmı zrufīdžğe e upledı ğdalï buošïfēŋa tŗīv maž ňıh pota nu'dz e chlusiru pı mapazbadžī, ša jēğï sebunamo.

Rībğaŋ
Değ zı ňataŋ tlochāŋo ŗïğēŋa'. Blfjī bīzaŋnmē smīıŋğe ňa s 25.08.2006, ňažďa maž Zuje u'jaŕə tu Žbejarzğə. Fınızrarı zja du memaňfanž u bēļ tjī břadďīŋ, era maňzbīž břīŋo duchu 25. Rīpī za nēŋ sezdelēfajīdzī zrufe, e Rībğaŋ za ož nudz maŗīğē, değ zŋa za duchu zrufe oňeŕī e hdzaŋa chu ňeğupı nynuťağ žïŗi'ⁿ e buboŕelizufe'ⁿ

Plīvnēlğa
Zuje ŋē me huŋtuŋı değufwo brēďamwo dežďıdžğo ğdalē fibetē ňeğu tubız tulodžamaň radadzğwo buždwo e ňa me jaŋ merabamē buždufjī smēŋğə. Ňa'mwo ňzaŋ břırušıŕ seperamaň huŋtuŋ me du fıžıdwo buždufjī smēnğo e ŗağrı zŋa zı, ša du ňa deği tudzera chazğē buždufjī smēŋğa. Değchra jēğ du ezı piru, břazja ož zı me fzjığ duchuchra zrufe mavzbunïmēŋ. Fširu za du bleğdıdzğı chma'ⁿ. Fzjiğru du jaktı břa'jīŋ maž Zuje ňaŕə tu Žbejarzğə.

Vıža'
Gtiž za za Zujwo buniroňaŋ, değ fınīfēŋ huŋtuŋ, maš chu fichuťīŋ. Mebuzďīŋ chu futwo e ğwoğmo za ňazdrı za zbaļne ļuzbuzťıru mapu ňazdrı deŋ brefa ňeğu dzodzğı. ‡‡‡‡Gtiž deŋ ňa ňeğu dzodzğı, değ duŋu ŗīğēŋ, ša du ňzwo Vıža'. Fzjiğru du jaktı gtiž za Zuje nezďachuferə g Vlītanemufı, değša ezi f topŋo 2007. E gtiž za za Zujwo taržī tupo maniroňaŋa, ŗīğēŋa ša vıža spīļēŋ, daty viža senrm. Du ňzaŋ finyzraŕ gtiž ňzŋa piri upe ňataŋ truwochaň fīğamt o ļuťıdžō. Nozaru du paňdıt jaktı ğuraŋ 8. mapu 9. džalfaŋdza' 2007.

Chaldzğaŋ
Zuje zratoňa zfōň njazīdžjī dzihroz, sebizoňa zı lejjī dabrudı, buruchu e udful ťarušjīchu chltre e ğumsızdamdzı ťarušjīchu chramo. Sesmenamēfē zy du tu klevo, g‡talaň nē i me ymdalmado e nōša z jaŋ fybudžïdēfe'ⁿ gti ňa bru'mē e gti majī. Dža'muzd buchrefjīchu zdyğo za deŋ sesmenamēfē deği, dzuš se oğezoja me ymdalmadufēŋ klevo jağu zlťīdžğu. Bludu gtiž za nyroňaŋ, ŗïğēŋa chaldzğaŋ neğğaŋ. Ŗïğēŋa değ jagtı ut pŗasme, gti Zuje sedžere buošīfe'ⁿ ymdalmadufī klev.

Cheŕpchaldzığ
Uğleme ňa cheŕpchaldzığ gtiž za sedžmana niroňa'ⁿ paz huŋtuŋo. Zğumdžīma zydza s jīŋ, era ňa du lısığu. Duchra už zğuļu mabuošīfēŋa, bluduša ož du zğuļu mablegdyğoňaŋⁿ.

Totrīğ
Du ňa mēž buňaŋ blu namzdloedžjī ğerīžağ, gtalaň zy Zuje ğuobire zburo z pefrjamaňŋə fybretarmaňmə fružğənə. Upuňī zı manōša fımehfēŕı'ⁿ. Ňē duŋu ňeğu hre'm nudz malusonīŋ, era fňaŗīŋ ňī du. Teğı du ňa rafjaŋžī maž grezıdzğī fružğı.

Eov tī dōpa tlöğğaŋ
Değ duchradu ňa maňmufjaŋžī břïlōstağ tu zrufjīdžğo. Ŗīğēŋa du, gtiž hdzaŋa nī'n emērjī zdığ. Du duďıž fy'radžīja z dopı dluho ropliğedžjīchu karo, a bludu nozīŋa eov tī dōpa tlöğğaŋ.
Nē du f jaŋdžıja rakledžjī ğumudedza'.

Choňeňe
Ňa'mwo bu'ⁿ zblhwo ňzaŋ sedžer zbīfe'ⁿ nurevzğī bubňafağ choňeňe (dřapə f bïzjıdždza Džï zū chutı) ğtiž ňzaŋ zı nıŕ břyrusajī, e Zuja za du rïpyru. Zderu za du dletıdzī, e deği gtiž bu nyrufējī za ož hdzı ňīⁿ onaňd't, değ ŗīğēŋ choňeňe.

Rozdığ seŋňnm
Bōfu'jī fīsmeŋ janadzğāchu Rozd ňzŋa zı adinuruğysufeŕı ňeğu Ho'ň ğ buchrefjīchu zdığo. Değša rozdığ seŋňnm updžez buošīfēŋa gtiž nēŋa ho'ň me nyrufējī.

Emļızdaŋ
F pŗasmo ňzŋa sjızťıŕı, ša pı za nēŋ rïpıru hufe'ⁿ uvdza'. Fybōňdžırı ňzŋa zı f ğjychufja ğjīzğı u hufo uvdzī, e bu fadžaļah dža'rı. Seoňer mēz buňaŋ emļızdaŋ, gtaļaň bubizoňa buchresajī e blunezïlufējī fanaŋa břa'ⁿ tuňajī'ŋ. Ŗïğēn değ ňaŋmāno buchrezajī mapu bužďwohmuďī blso loğwo mapu muzaıŋ, gtaļā bleğdyğojı epih Zujo srēğeŕ ğ nyrufējī.

neděle, srpna 26, 2007

Myslí to Google s námi opravdu tak dobře?

Google svým sloganem don’t be evil (angl. nebuď zlý) pravděpodobně nemyslí sám sebe. Po tom, co jsem četl o jeho licenční smlouvě, si ten jeho slogan vůbec nedokážu vysvětlit.

Je báječné, že Google nabízí zdarma kromě emailu také kalendář, foto album, video upload (Youtube), textový a tabulkový editor. Ovšem na nepříjemný háček ve smouvě, kterou jsme všichni bezstarostně odklikli, upozornil jeden právník na c|netu.

Ve smlouvě stojí, že s veškerým obsahem, který dáme někomu sdílet (videama na youtube, veřejně přístupnýma fotkama v našem albu, textovýma dokumentama na kterých s někým spolupracujeme) může Google nakládat jak chce. Smlouvou jsme dali Googlu volnou ruku, tudíž může všechy naše materiály přístupné druhým muže šířit, propagovat a vydělávat na nich jak se mu zachce.

Smutné to zjištění.

pondělí, srpna 20, 2007

Kamenná stavebnice

Od pátku do neděle byle se mnou Soňa na návštěvě u rodičů v Chemnitz. Stavěli jsme si z kotvové kamenné stavebnice. Vybrali jsme stavbu jednoduchou, jenom ze stavebnice č. 14 (tj. z pěti krabic stavebních kamenů). Celkem jsme jich při stavbě bylo využito něco málo přes 600. Při rozebírání jsme stavbu fotili a pak z toho v Premiéře udělali filmeček. Tatínkův Sonicfire Pro, nám složil hudbu přesně k filmu. Super rogram, žel, drahej.Před dvěma lety jsme na Straße Ústí nad Labem taky stavěli z kamenné stavebnice. Byl to větší kostel, zatím nejkomplikovanější stavba, jakou jsme stavěli.Koukal jsem, že jsme na Youtube jediní, kdo zveřejňuje animovaná videa ke kamenné stavbnici. Jedinej druhej člověk na světě, kterej na Youtube poslal něco o Ankersteinu je lieberthee.

Krom stavebního a plánovacího softwaru AnkerCAD lze na internetu najít ještě naskenovaný předlohy a řezy ze sešitů ke stavebnicím. Takže to nemusíme skenovat. Mělo by se to stáhnout, dokud to ten člověk smí mít zveřejněný.

Napadá mě zanimovat každičkou stavbu ze sešitů od stavebničky č. 2 až po stavebnici č. 28, pak i Große Burg a možná nějaký stavby fanoušků z AnkerCADu, (taky třeba tyhle).

čtvrtek, srpna 16, 2007

Dýmka v učebnici češtiny II

Soňa pokročila v učebnici češtiny:

Desátá lekce:

Zdraví je důležité

Jsem v parku. Sedím na lavičce. Vedle sedí starý pán a mladá žena. Slečna čte časopis Moderní svět.
„Prosím vás... nemáte zápalky?“, říká pán. „Hledám zapalovač. Kouřím už dlouho, ale není to zdravé. Musím přestat. Dnes je tak krásně... Možná přestanu kouřit zítra.“
Slečna se směja a říká, že je lepší přestat hned.
„Máte pravdu,“ odpovídá pán. „Tohle je má poslední cigareta. Zdraví je důležité. Koupím si dýmku.“

středa, srpna 15, 2007

Tři filmy s podobným koncem

Dnes jsem podruhý viděl film Děvče ze sirkárny. Přišel jsem na něj díky konentáři jednoho z uživatelů IMDB k filmu Lovely Rita. Píše, že mají velmi podobný konec. Ano, má pravdu. Napadá mě ještě jeden film, který tak končí. je jím Betonová zahrada. V každém z těchto filmů se stane něco nezákonného, končí příchodem policie zatknout vinníka. Společných rysů vidím ještě víc, ale nechci je tu prozradit.

pondělí, srpna 13, 2007

Jsem mu špatným příkladem

Jel jsem nakoupit, vracím se s nákupem, říkám si, jak bude fajn, když ty 3,45 € zapíšu hned do účtování. Vidím, že přechod pro chodce, přes kterej musím, má právě zelenou. Zrychlím, a asi 5 m před semaforem tam skočí červená. Říkám si: „jeď dál, než poslední fiktivní prdlavá babka dopřejde, přelítneš to na kole dvakrát.“ Taky že jo, ale ještě nebyl na druhý straně a malej klučina, kterej tam s mámou tak tak nestih zelenou na mě ukáže a nechápavě mamince žaluje: „Der ist bei Rot gefahren.“ Stydím se, ale jedu dál. A stydím se ještě víc.

Nač pak jsou na stožážech lipských semaforů nálepky „Nur bei grün! Wegen der Kinder,“ když pak takoví darebáci jako já přelítnou přechod na červenou? Co v takové situaci maj rodiče chudáku dítěti na jeho údiv říct?

sobota, srpna 11, 2007

Artyčokovník ve sněhu

Na výstavě současných malířů v Lipsku mě zaujal tenhle akvarel. Jmenuje se to Artitschokenbaum im Schnee tedy něco jako Artyčokovník ve sněhu (nebo spíš v zimě). Je to o to zvláštnější, že artyčoky nerostou na stromě.

Tak takhle jsem to napsal a vystavil na okounu v klubu o zajímavých uměleckých dílech. Stačí, když se tam podíváte o pár příspěvků nazpět. Nevím co je na takovýmhle umění zajímavýho, ale tenhle artyčokovník tam vlastně taky patří. Zajímají mě reakce tamnějších obdornic na umění, které klub neustále zásobují zajímavostmi. Křivdil bych jim, kdyby nebyla pravda, že se tu a tam v klubu objeví opravdu zajímavé dílo. Ano, objeví ale to jsou spíš výjimky.

Úplnou pravdou je, že obraz jsem viděl na stěně u Soni a malovala to jako políček a odpověď modernímu umění. Říkali jsme si, že by stačilo dílko předložit k posouzení vlivným odborníkům a kritikům a rázem je z toho obraz za tísíce eur. Kdo z vás modernímu umění opravdu rozumí, nechť nám to vyvrátí, rádi se necháme přesvědčit o kvalitách skutečných mistrovských děl.

P.S. Jelikož je okouní klub o zajímavých dílech nepřístupný nepřihlášeným uživatelům, překopíruju vám reakce okounů sem:

jkom: hele to ma neco do sebe!
ahura_mazda: Mně to příjde jako "mnoho pilulek extošky na house party"
captainn: Mnoho pilulek pro nic
jkom: ts, ne vsechno, co je hrave a ma fantazii, je drogove
Galaxian: Ja teda hlasuju pro jkom!
Karkar: Kočka v Nice rulezz a ten akvarel as well!

pátek, srpna 03, 2007

Postaveno kolejiště třetí generace

Když jsem u rodičů na návštěvě, tak si rád hraju s vláčkama. Máme asi to nejmodernější co je k mání, Märklin Central Station a k ní uspokojivý počet kolejí (C-Gleis) a dálkově ovládaných vyhýbek. O Vánocích a silvestru 2006 jsem začínal na jednoduchých okruzích s nádražíma a slepýma kolejema. Takovejm říkám kolejiště první generace.

Pak jsem se vypracoval na do sebe vnořené okruhy, které měly společné rovinky. Přitom jsem se pořád převážně držel čtyř základních směrů kolejí. Takové kolejiště nabízelo různým nastavením vyhýbek mnohem víc tratí i obraceček (například toto). Tomu říkám kolejiště druhé generace.

Dneska jsem se při vymýšlení kolejiště zase překonal. Vzniklo něco naprosto úžasnýho, kolejiště s prolínajícíma se okruhama a otočkama. Možností jak jet je mnoho, ani jsem je ještě všechny nevyzkoušel. A opustil jsem čtyři základní směry kolejí a pustil jsem se do krkolomých prolínání okruhů. Na své oblíbené obracecí smyčky jsem samozřejmě nezanevřel. Vyplatilo se. Vzniklo kolejiště třetí generace. Zabírá skoro celý obývák. Mít o pár rovinek navíc, nemusel by bejt vnější velkej okruh tak zbytečně moc esíčkovatej.